Flash News : Welcome to Army public School Udhampur
School Appointees

SCHOOL CAPTAINS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUPUR NISHANT

MRIDU MAGOTRA

 

 

 

 

 

 

HEAD BOY

HEAD GIRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAKASH PARIHAR

VASUNDHARA SHARMA

 

 

 

 

 

 

VICE HEAD BOY

VICE HEAD GIRL

 

 

 

  

 

PRATEEK TYAGI

KANIKA SHARMA

PRATHMEESH SHARMA

RHYTHM

RAGHAV JANDIAL

 ANUSHKA SINHA

 UTSAV VERMA

BHARTI RATHI 

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

BEAS HOUSE

CHENAB HOUSE

JHELUM HOUSE

RAVI HOUSE

 

 

 

 

 

 

 

ABHIJEET BAHUGUNA

RUTUJA 

 SPARSH

MANSI SINGH 

ANGAD CHATHHA

RASHI CHAUHAN

SUVROJIT BHADURI

TANIYA DHARIWAL

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

BEAS HOUSE

CHENAB HOUSE

JHELUM HOUSE

RAVI HOUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINMAY GAUR

HARLEEN KAUR

MUDIT MAHAJAN

KOMAL SINGH

ANUJ RAINA

SHIVANI SHARMA

 

SEERAT ARORA

CULTURAL CAPTAIN(BOY)

CULTURAL CAPTAIN(GIRL)

SPORT CAPTAIN(BOY)

SPORT CAPTAIN(GIRL)

DISCIPLINE CAPTAIN(BOY)

DISCIPLINE CAPTAIN (GIRL)

LITERARY CAPTION(BOY)

LITERARY CAPTION(GIRL)

CULTURAL CAPTAIN

SPORTS CAPTAIN

DISCIPLINE CAPTAIN

ASSEMBLY I/C

         

 

 

ANISH SUNDARAM

PRIYA YADAV 

ORIAN SAMBYAL 

SONAM KUMARI 

ADITYA NATIN 

SUMEET BHARTI

UDHAV KHAJURIA

PRIYANKA LAKHOTRA 

VICE CULTURAL CAPTAIN(BOY)

VICE CULTURAL CAPTAIN(GIRL)

VICE SPORT CAPTAIN(BOY)

VICE SPORT CAPTAIN(GIRL)

VICE DISCIPLINE CAPTAIN(BOY)

VICE DISCIPLINE CAPTAIN (GIRL)

VICE LITERARY CAPTION(BOY)

VICE LITERARY CAPTION(GIRL)

VICE CULTURAL CAPTAIN

VICE SPORTS CAPTAIN

VICE DISCIPLINE CAPTAIN

 VICE LITERARY CAPTAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

     

SARANSH MAHAJAN

UMANG RANDHAWA

 

 

 

 

 

 

STUDENT EDITOR

ASSEMBLY I/C