School Appointees

School Appointees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVAY

MANVI

 

 

 

 

 

 

APS HEAD BOY

APS HEAD GIRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVAY

ERICA

 

 

 

 

 

 

VICE HEAD BOY

VICE HEAD GIRL

 

 

 

 

  

 

ATISH

PARILEEN

SHAKEEL

MANTAVYA

HARSH

 MANIKA

ANUBHAV

VEDANGI

HOUSE CAPTAIN(BOY)

 HOUSE CAPTAIN(GIRL)

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

 HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

BEAS HOUSE

CHENAB HOUSE

JHELUM HOUSE

RAVI HOUSE

 

 

 

 

 

 

AATISH

RIYA

 AKSHIT

AKANSHA

HARSH

TANYA

AVINASH

URJASVI

 VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

 VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

BEAS HOUSE

CHENAB HOUSE

JHELUM HOUSE

RAVI HOUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAYANT

SUKRITI

SHAKEEL

SAKSHI

OJASYA

ANANYA

ADITYANSH 

MALIKA

CULTURAL CAPTAIN(BOY)

CULTURAL CAPTAIN(GIRL)

SPORT CAPTAIN(BOY)

SPORT CAPTAIN(GIRL)

DISCIPLINE CAPTAIN(BOY)

DISCIPLINE CAPTAIN (GIRL)

LITERARY CAPTION (BOY)

LITERARY CAPTION(GIRL)

CULTURAL CAPTAIN

SPORTS CAPTAIN

DISCIPLINE CAPTAIN

LITERARY CAPTAIN

   

 

   

 

 

SAKSHAM

ANANYA

VINEET

RENU 

NIPUNA

SUNANDHI

SURYA

AVNI

VICE CULTURAL CAPTAIN(BOY)

VICE CULTURAL CAPTAIN(GIRL)

VICE SPORT CAPTAIN(BOY)

VICE SPORT CAPTAIN(GIRL)

VICE DISCIPLINE CAPTAIN(BOY)

DISCIPLINE CAPTAIN (GIRL)

VICE LITERARY CAPTION(BOY)

VICE LITERARY CAPTION(GIRL)

VICE CULTURAL CAPTAIN

VICE SPORTS CAPTAIN

VICE DISCIPLINE CAPTAIN

 VICE LITERARY CAPTAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARYAN PATHAK 

SHUBHANSH

MISHTI

MANIK

RUDRAKSHI  

 

 

 

VICE CULTURAL SECRETARY 

ASSEMBLY I/C (BOY)

ASSEMBLY I/C (GIRL)

 

VICE ASSEMBLY I/C (BOY)

VICE  ASSEMBLY I/C (GIRL)